Orczy park és lovarda

Mindent a parkról

Az Orczy-kert már a beruházás megkezdése előtt és azóta is közkedvelt pihenőhelye a kerület lakóinak.  A Ludovika Campus projekt tovább bővíti a józsefvárosiak szabadidős lehetőségeit. A teljes átalakítás révén a Nagyvárad térnek a campushoz csatlakozó része is újjá születik.

Az Orczy - park névadója az Orczy család, akik egykoron a terület tulajdonosai voltak. Az Orczy - kert területét Orczy Lőrinc báró vásárolta meg 1783-ban, majd fia, László fogott hozzá az akkori Pest legnagyobb és legszebb angolparkjának a kialakításához.  Ez alatt több mint 300.000 facsemetét ültettek el. A XVIII. század végére a parkot megnyitották a városlakók előtt is, s nagyon gyorsan divatos kirándulóhellyé vált, még I. Ferenc császár és I. Sándor orosz cár is ellátogatott ide. 1829-ben a kertet a magyar katonatisztképzés számára megvásárolták és itt épült fel a Ludovika Akadémia.  Pest egyik kedvelt sétatere és szórakozóhelye volt, évszázados fáival, szobraival, közel félhektáros tavával mintha nem is egy szigorú katonai oktatási intézethez tartozott volna. A Ludovika parkját 1885-ig mindenki szabadon használhatta, majd  kizárólag a honvédtisztképzés céljait szolgálta. A II. világháború után nyílt meg újra a nyilvánosság előtt, azonban a közpark területe jelentősen leszűkült.

A kert jelenleg 26 hektáron terül el. A beruházással azonban 10 hektárnyi, jelenleg még elzárt területet integrálunk a közparkba. Ezen a részen korábban a BKV buszgarázsa, járműjavító műhelye és a SOTE gazdasági épületei voltak, többnyire aszfaltozott terülten, amely egykor a történeti park szerves része volt. (lásd: pirossal jelölt rész a térképen). A több évtizedes műszaki tevékenység azonban komoly környezeti károkat okozott: teljes talajcserét kellett végrehajtanunk a járműjavító egykori helyszínén.  A célunk az, hogy hosszú évtizedek után parkosítva és egy új, mindent igényt kielégítő sportközponttal adjuk vissza ezt a területet az állampolgároknak várhatóan 2018 tavaszán.

A park rekonstrukciója, funkcióváltozásai

Zölddel jelölt rész - látogatók előtt nyitott terület (kivéve a rekonstrukció ideje alatt)
Pirossal jelölt rész - látogatók elől zárt, de a beruházás után majd nyitott terület
Bordó szín - elbontott épületek
Szürke - elbontott burkolatok: aszfalt, térkő
Világoskék - meglévő, megmaradó épületek
Kék - korábban magánterület 

Campus- projekt keretében már megújult a Ludovika egykori főépülete, felépült egy új kollégium. Elkészült az új oktatási épület, a speciális rendészeti képzési központ és kollégium, valamint folyamatban van a sportközpont kivitelezése és a lovarda felújítása. Emellett a lakosságot felújított játszótér és csónakázótó várja majd, valamint a Ludovika térhez hasonlóan a park is megújul, és a közforgalom számára teljesen nyitott lesz. 

A beruházás tereprendezéssel és fakivágással is járt, amely dendrológiai szakvélemény alapján történt. Még a Ludovika Campus projektet megelőzően szakemberek mérték fel az Orczy-park teljes növény- és faállományát, és vizsgálták meg, hogy mely fák voltak azok, amelyeket majd esztétikai, egészségi okok vagy a beruházás miatt kellett eltávolítani. A sportközpont jövőbeni területén 145 olyan fa volt, amelyet hatósági engedély birtokában vágott ki a beruházó. A fakivágással érintett terület sosem volt a történeti park része. Az itt található faállományt nagy arányban invazív fafajok alkották, jelentős részük sérült, kerítésbe nőtt, csonkolt vagy száradó koronával bíró, erősen visszavágott fa vagy sarjakból felnőtt telep volt. A kivágással érintett faegyedek a kertészeti dokumentáció szerint nem képviseltek kiemelt esztétikai és dendrológiai értéket, kivágásukra nagyobb részben növény-egészségügyi, illetve balesetvédelmi okok miatt volt szükség, kisebb részben a sportközpont elhelyezése miatt. 

A fakivágási engedély 666 db, 8 cm törzsátmérőjű fa pótlását írja elő: a történeti kert területén kívül 192 db 8 cm törzsátmérőjű fát kell elültetni (fizikailag nem fér el több). A további 474 fa tekintetében pedig 30 millió forint kompenzációs illetéket kell fizetnie az egyetemnek a területileg illetékes (VIII. kerületi) önkormányzat részére. A beruházással nemcsak új épületek emelkednek majd ezen a részen, hanem a ligetesítést, parkosítást követően, ezt a közel 10 hektárnyi, ma még elzárt területet mind visszaadjuk az állampolgároknak. A sportközpont sem kizárólag az egyetemi polgároknak készül: az egyetemi használat függvényében nyitva áll majd mindenki előtt. A végleges használati rendet a 2018 tavaszán esedékes átadást követően alakítja ki az NKE.

Bár a Ludovika Campus Projekt új épületei nem érintik a park történeti részét, mégis messzemenőkig szem előtt tartjuk az Orczy-park történeti és természeti értékeit. A beruházás révén újjászületik Budapest egyik legnagyobb közparkja, egy hektárral nő a zöldfelület, az állandó rendőri jelenlét erősíti majd a közbiztonságot, bővülnek a budapestiek kulturális-szabadidős lehetőségei, megújul egy hanyatló városrész. Az elzárt részeket rehabilitáljuk, ligetesítjük, ahol beton volt, oda növényzetet telepítünk, fákat és mintegy 15 ezernyi cserjét ültetünk, a sportközpont oldalát zöld növényzettel futtatjuk be.

A Ludovika Campus évtizedekkel ezelőtt a magyar öttusázás központi helyének is számított, hiszen az akadémián lehetőség volt valamennyi sportág művelésére. Ma kormányzati cél a lovassport újbóli felvirágoztatása. Ennek keretében a campuson jelenleg felújítás alatt van az egykori lovarda épülete: huszonöt bokszot magában foglaló lóistállót, nyitott karámot és díjugrató pályát alakítunk ki.