NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA CAMPUSOK

Ludovika Főépület

Az épület alapkövét 1830-ban tették le, ezt követően az építkezés gyorsan haladt, a főfalak, a födémek a tetőzet gyakorlatilag készen állt 1832 végére, Pollack Mihály 1836 végén készítette el az építkezésről szóló zárójelentést. Az épület hivatalos felavatása és rendeltetésének való átadása egyre késett, a reformkori közvélemény számára úgy tűnt, a háttérben politikai okok húzódnak. Az 1840-es években csönd honolt az épület körül, többnyire üresen állt, legfeljebb szükségből használták alkalmi célokra. Az 1838-as nagy árvíz idején, magasabb fekvése révén 8 ezer embernek nyújtott menedéket. Végül, csak a kiegyezés után, Linzbauer István tervei szerint 1872-ben eklektikus-historizáló ízlésben átalakítva adták át rendeltetésének, a bécsújhelyi katonai akadémiával azonos rangra emelve.

A 2012-ben kezdődött helyreállítás során a központi igazgatási irodák a földszinti és első emeleten úgy kerültek elhelyezésre, hogy az eredeti, látványosan nagy fesztávú boltozott terek látványa sehol ne sérüljön. A tárgyaló és tanácstermek a legszebb boltozott terekbe kerültek. Ezeken a szinteken találhatóak az épület reprezentatív terei, a Szent László kápolna, „a Hősök folyosója”, valamint a Széchenyi Díszterem. Mindegyik tér eredeti funkciójában és megjelenésében került visszaállításra és használatra. Az eredeti megjelenésében került visszaállításra az épület előcsarnoka is. Az oktatás célját az épület második emelete szolgálja, ahol az igazgatási funkciótól elkülönítve, annak zavarása nélkül kerültek elhelyezésre az előadó és tantermek, az azokat kiszolgáló zsibongó-aula terület, valamint a könyvtár olvasóterme.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem új központjának helyet adó egykori Ludovika Akadémia felújított épületét 2014. március 31-én Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke adta át az intézménynek. „Az egyetem az átalakított magyar felsőoktatási rendszer egyik zászlóshajójaként a minőségi magyar közigazgatás, a honvédelem és a rendvédelem személyi utánpótlását biztosítja, ahol minden diák, minden tanár és professzor az egyetem jelmondatának szellemében biztosan a haza szolgálatában áll.”

Ezekkel a szavakkal adta át Orbán Viktor Patyi András rektornak az épület jelképes kulcsát. Az épület átadásával immáron eredeti szépségében szolgálja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem polgárait a Ludovika Főépület, benne a Díszterem, a Hősök Folyosója és az egyetemi Kápolna. Digitális és papíralapú egyetemi könyvtár, korszerű oktatótermek, hallgatói zsibongó, egyetemi büfé, irodák és korszerűen felszerelt tárgyalók is helyet kaptak a főépületben. Itt működik az Egyetemi Központ, a Nemzetközi és Európa Tanulmányok Kar, valamint a Központi Könyvtár.

A felújítás számokban

  • 200 km elektromos vezetéket építettek be az épületbe.
  • Több mint 3000 nm természetes kőburkolat van. Ezzel egy futballpályának több mint a 2/3-át lehetne leburkolni.
  • A beruházás során átlagban napi 400 ember dolgozott. Az épület rekonstrukciós munkáira több mint 800 000 munkaórára volt szükség.
  • A kápolnában található ólomüveghez több mint 4 km ólomsínt használtak fel, és több mint 2000 üvegdarabból rakták össze.
  • A könyvtárban, és a könyvraktárakban több mint 200 000 db könyv elhelyezésére van lehetőség. Ehhez több mint 10 km folyóméter polcot kellett biztosítani. Ha ezeket egymásra tennénk, ez a torony tízszer magasabb lenne a Parlamentnél. (A Parlament csúcsmagassága 96 méter.)
  • A Díszteremben található csillár az eredeti csillár. Főbb adatai: 6,5 méter magas, 1,7 méter széles. A súlya több mint 500 kg. Több mint 4000 alkatrészből áll össze.
  • Az építés során 32.000 m2 vakolat készült, ez több mint 3 hektár.
  • A festés 50.000 m2, azaz 5 hektár felületen készült.
  • Pollack Mihály 4.813.818 db téglát építtetett be az épületbe. Ez a teljes budai téglagyártás kapacitását lefoglalta egy évre.
  • Az épület építésének költsége anno 366.859,- ezüst forint volt (homlokzatképzés, berendezés és felszerelés nélkül).
Ludovika Album_főépület_HU.pdf
PDF letöltése
Ludovika Album_főépület_EN.pdf
PDF letöltése