NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA CAMPUSOK

Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár (EKKL) szervezeti egységeként működő Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) Kari Könyvtár látja el két telephelyen a HHK-t - továbbá a Nemzetbiztonsági- és a Katasztrófavédelmi Intézetet - könyvtári szolgáltatásokkal. Gyűjteménye az NKE valamennyi szervezeti egysége és polgára számára elérhető, használható. A HHK Kari Könyvtár hadtudományi szakkönyvtár, nyilvános könyvtár.

A könyvtárat 1966-ban alapította az NKE jogelődje, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. A katonai felsőoktatás folyamatos átalakításával a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtára jogutódja több könyvtár egyesítésével (Kossuth Lajos Katonai Főiskola Könyvtára, Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Könyvtára, Szolnoki Repülőtiszti Főiskola Könyvtára) érte el mai nagyságát.

A HHK Kari Könyvtár látja el könyvtári szolgáltatásokkal a Katasztrófavédelmi Intézetet és a Nemzetbiztonsági Intézetet.

A könyvtár szolgálja/támogatja a katonák élethosszig való tanulását, akik egész pályafutásuk alatt, a különböző formális és informális tanulásuk, misszióra való felkészülésük és kutatásaik során használják a könyvtár szolgáltatásait.

A könyvtár alapterülete Budapesten 2 350 m2. A könyvtárban akadálymentesített felhasználói terek, mozgássérült lift és mosdó áll rendelkezésre. 7 000 polcfolyóméter raktári tér, esztétikus és célszerű könyvtári berendezés, összesen 3 nyilvános olvasóterem, 2 NATO olvasóterem, a dokumentumok kb. 30-35 %-át tartalmazó szabad­polcos terek, akkreditált fizi­kai terek, megfelelő biztonsági és állományvédelmi berendezések (beléptető rendszer, videomegfigyelő rendszer, lopásgátló rendszer) találhatóak a könyvtárnak otthont adó 2. és 3. épületben.

Olvasótermi, elektronikus és egyéb felhasználói leülőhelyek száma a könyvtári (2. sz. ép.) és a Nyelvi gyűjteményi (3. sz. ép.) területeken 240. Ebből 30 számítógépes ülőhely. A hálózatos könyvtári PC-ken kívül a felhasználók saját mobileszköz-használatát energiaoszlopok és WIFI segíti. Az internet használatán felül előfizetett és saját előállítású adatbázisok is elérhetőek az olvasótermekben.

A dokumentumállomány nagysága 500 000 db, melyből kb. 10 000 db muzeális értékű. A doku­mentumtípusok sokrétűek: könyv, folyóirat, jegyzet, disszertáció, szakdolgozat, kutatási jelentés, pálya­munka, egyéb kézirat, katonai térkép, NATO szabvány, HM szabályzat, HM főnökségi kiad­vány stb.

A könyvtár a kurrens vásárláson felül kötelespéldányokat kap a Honvédelmi Minisztériumnál és a Magyar Honvédségnél megjelent kiadványokból, továbbá ajándékokkal és katonáktól származó hagyatékokkal bővül könyvállománya (pl. Király Béla Gyűjtemény, Mueller Otmár Robbantástechnikai Különgyűjtemény).

A karon folyó oktatást, kutatást, tanulást jelenleg 189 féle magyar és idegen nyelvű folyóirat szolgálja.

A könyvtár szolgáltatásai: helyben használat; adatbázisok használata; kölcsönzés; könyvtárközi kölcsönzés; elektronikus katalógus; Web2 szolgáltatások; reprográfia; irodalomkutatás; referens tájékoztatás, felhasználóképzés.

A könyvtár ezeken túl speciális, katonai szolgáltatásokat is nyújt: katonai térképtárat működtet; NATO szabványokat szolgáltat; minősített iratokat kezel; szolgálati és főnökségi kiadványokat kezel és kölcsönöz. Kiemelt fontosságú, hogy a kar és jog elődei, továbbá a HM és MH által kiadott dokumentumokat archivál a kutatás számára.

Speciális különgyűjteményeket működtet (Király Béla Gyűjtemény, Muller Othmár Robbantástechnikai Különgyűjtemény, NATO Katonai Szabvány Könyvtár, hadtudományi archív gyűjtemény).

A könyvtár sokféle szakmai és kulturális eseményt szervez és bonyolít le: Kutatók éjszakája; Nyílt nap könyvtárbemutató és szülői tájékoztató pont; könyvbemutatók szervezése, MHTT szakosztályai befogadása, kutatóműhelyek befogadása, nyugdíjas klubok befogadása, kiállítások rendezése, stb.

 

 

EKKL Hadtudományi és  Honvédtisztképző Kar    EKKL Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Kari Könyvtár

 

Repülőműszaki Gyűjtemény

Hétfő: 9:00 - 14:00
 
Hétfő: 9:00 - 14:00
Kedd: 9:00 - 14:00
 
Kedd: 9:00 - 14:00
Szerda: 9:00 - 14:00
 
Szerda: 9:00 - 14:00
Csütörtök: 9:00 - 14:00
 
Csütörtök: 9:00 - 14:00
Péntek: 9:00 - 13:00
 
Péntek: 9:00 - 13:00