Eredményhirdetés a „Pályázati Felhívás Orczy Kalandpark üzemeltetésére” tárgyú pályázatára

EREDMÉNYHIRDETÉS

 

APályázati Felhívás Orczy Kalandpark üzemeltetésére tárgyú pályázati eljárás tárgyában.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (kiíró) (székhelye: 1083 Budapest, Ludovika tér 2.) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 24. § alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdetett a következő tartalommal.

Pályázat tartalma:

A Kiíró bérbeadás útján hasznosításra kínálja a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő 36030. hrsz. alatti, közel 12 000 m2 alapterületű, I. veszélyességi osztályba tartozó, egyedi gyártású „Orczy Kalandpark”-ot 2 éves határozott időtartamra.

Pályázat eredménye:

A „Pályázati Felhívás „Orczy Kalandpark” üzemeltetésére” tárgyú pályázati eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig, 2022. április 19. napján 10:00 óráig egy darab ajánlatot nyújtottak be. A pályázati eljárásban a kiíró a beérkezett ajánlat értékelése során a Pályázati Felhívás 14.) pontja alapján a Vértes Alpintechnika Kft. (székhely: 8419 Csesznek, Vár út 81.) ajánlatát érvényesnek és a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánította.

Az eljárás nyertese: Vértes Alpintechnika Kft.

 

Budapest, 2022. április 22.


Címkék: Orczy Kalandpark