NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA CAMPUSOK

Egyetemi múzeumi körkép

1.  Múzeum

1978. november 4-én nyílt meg a Hungária körút 9-11. szám alatt, 1988-tól napjainkban is  az  „A” épület földszintjén található MÚZEUM, mely  az 1920-as évektől kezdődően bemutatja a felsőfokú tisztképzés egyes állomásait korszakokra bontva, gazdag képanyaggal és tárgyi emlékekkel. A tárlat fontos szerepet tölt be a katonai hagyományok őrzése, ápolása és fejlesztése terén, valamint segítséget nyújt a tudományos tevékenységet végzők részére.

A „korszakok” magukba foglalják:
  • Magyar Királyi Hadiakadémia: 1920. október 1. - 1945. május eleje (1939. március 1-jétől kiegészült a „Honvéd” jelzővel)
  • Honvéd Hadiakadémia: 1947. december 1. – 1949. január 6. között;
  • Honvéd Akadémia: 1950. október 1-től 1955. március 14-ig;
  • Zrínyi Miklós Katonai Akadémia: 1955. március 15. - 1996. szeptember 1. között. A felsőfokú képzés, a hadtudományi kutatás és művelés terén elért eredmények alapján az akadémia egyetemi rangot kapott (1985. évi I. törvény a közoktatásról), s a következő évben besorolták az országos egyetemi hálózatba;
  • Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem: 1996. szeptember 1-től (Az alapító okiratot a honvédelmi miniszter 2000. április 28-án írta alá 14/2000 számon, melyet a Honvédségi Közlöny 9/2000 száma közölt)

A „korszakos” felosztás több tablóból áll. A tisztképzést ábrázoló tablók, vitrinek, tárlók mellett a látogatók Zrínyi Miklós szerepével, jelentőségével is találkozhatnak. E téren hagyományosan jó kapcsolat épült ki Szigetvár Önkormányzatával, melyet különböző emléktárgyak is igazolnak. A tablók között a Honvéd Petőfi Nevelőtiszti Akadémia, majd a Sztálin Katonai Politikai Akadémia, illetve a Petőfi Sándor Katonai Politikai Akadémia története is látható, mivel 1956. december 11-én átszervezés következtében az egykori politikai tisztképző intézet a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia társadalomtudományi fakultása, majd politikai munkástagozataként működött a rendszerváltásig. További tablók a tudományos munkát, a NATO kapcsolatok kialakulását, az állami vezetők, valamint a külföldi delegációk látogatásait tartalmazzák. Mindezeket a vitrinekben, tárlókban látható dokumentumok, emléktárgyak egészítik ki.

A múzeumigazgató, Dr. Oroszi Antal nyá. ezredes 2004-2006-ig a Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum újság „ MÚLTUNK” rovatában 8 részes cikksorozatban mutatta be a múzeum történetét, melyet honlapunkon is közzéteszünk.

A cikkhez az alábbi lapszámokat használtuk fel :

2004/2  19. oldal       Bevezető

2004/3  42-43. oldal  I. rész -      Lépjünk be a múzeumba

2004/4  34-35. oldal  II. rész -     Korszakok

2004/5  30-31. oldal  III. rész –   Mi volt a „Petőfi”?

2005/1  25-27. oldal  IV. rész –   Az 50-es évek

2005/4  35-37.oldal   V. rész –    A katonai akadémiák az 1956-os forradalom és szabadságharcban

2005/5  35-37. oldal  VI. rész –   Konszolidáció és az akadémiák egyesítése

2006/2  32-33. oldal  VII. rész -   A minőségi fejlesztés évei

2006/3  36-38. oldal  VIII. rész – Beérett a minőségi fejlesztés: ZMKA-ZMNE

 

2.  Híradó múzeum

A  Hungária  körút 9-11. szám alatt a  41.  épület 1. emeletén található a HÍRADÓ MÚZEUM  a Híradó Tanszék kezelésében.

Az 1. teremben a híradás történetét láthatjuk az ókortól a televízió felfedezéséig.

A 2. terem a műszaki illetve a híradó tisztképzés tanintézeti képzésének fontosabb intézményeit mutatja be -helyhiány miatt - 1974-ig.

 Néhány vitrinben megemlékezünk a híradótiszt-képzés személyeiről, nyugdíjasainkról, jelentősebb külföldi munkánkról és bemutatunk néhány relikviát az elmúlt évtizedekből. A híradó tanszék először képezett ki külföldi hallgatókat. 1974-es avatással vietnámiakat, majd az elkövetkező évek folyamán mintegy 7 nemzet hallgatóit avatta híradó tisztekké. A nálunk járt küldöttségek ajándékai, a baráti állomok híradóitól kapott albumok és eszközök is láthatók a múzeum gyűjteményében.

A múzeum bejelentkezés alapján látogatható!

Várjuk csoportok, érdeklődők jelentkezését!

Bejelentkezés: Dr. Fekete Károly Imre alez.

Telefon:    +36 1 432 9000 /  29153    

Fax:          + 36 1  432 9025

E-mail: fekete.karoly@uni-nke.hu

A híradó múzeum történetéhez felhasználtuk Prof. Dr. Rajnai Zoltán mk. ezredes bevezetőjén túl Vörös Béla okl. villamosmérnök, nyá. mk. híradó ezredes  „ Katonai híradástechnikai eszközgyűjtemény a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán „ című írását.